KIM Ri-Hae, dancer, 2010

201001_KimRIhe.jpg

KIM Ri-Hae, dancer, 2010, magazine sukkara vol.49 'hotpeople' 2010